Personvernerklæring for Rykteflom

Rykteflom, ved Flyt Digital AS, har stor respekt for brukernes personvern. Dataene som kan bli kommunisert gjennom nettstedet vil bli behandlet med største omhu og med alle nødvendige verktøy for å sikre deres sikkerhet, i full overensstemmelse med gjeldende lovgivning som er lagt for å beskytte konfidensialiteten til data.

Vi ønsker å informere deg om at «Den europeiske forordning 2016/679 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger» (heretter «Forordningen» eller «GDPR») gir beskyttelse av enkeltpersoner med hensyn til behandlingen av personopplysninger som en grunnleggende rettighet. Derfor, i henhold til Artikkel 13 i GDPR, ønsker vi å informere deg om følgende.

1. Hva Rykteflom er og hvordan det fungerer

Rykteflom tilbyr brukerne en programvareplattform kalt Rykteflom, tilgjengelig gjennom nettsiden med samme navn, som gjennom en rekke funksjoner og interaksjoner med eksterne leverandører, lar kundene:

a) Sentralt administrere anmeldelsene fra deres sluttbrukere, og også velge et karusell av de beste anmeldelsene som de kan vise på sine destinasjonssider;

b) Aktivt kommunisere med sluttbrukere for å be om muligheten til å anmelde stedet og/eller produkt/tjeneste kjøpt;

c) Overvåke fremdriften av anmeldelser og poeng (eller «vurderinger»), som også vil bli aggregert blant de forskjellige tjenesteleverandørene;

Rykteflom, i samsvar med GDPR-forskriftene, fungerer som:

 • Behandlingsansvarlig, med hensyn til dataene til brukere som eier bedrifter av forskjellige slag og/eller ytterligere forretningsaktiviteter (heretter «Handlende») og nettleserdata, spesielt dataene som er nevnt i punktene a) og b) i Artikkel 2 av denne erklæringen.
 • Databehandler for dataene til sluttbrukere (dvs. de som anmelder handlendes virksomhet) som blir overført av handlende i forbindelse med forespørsel, opprettelse og organisering av anmeldelser. Behandlingen utført av Rykteflom i forhold til disse kategoriene av data er regulert av «Databehandler-tillegget» i henhold til Artikkel 28 i forskriftene. Tillegget utgjør en integrert del av det kontraktsmessige forholdet mellom Rykteflom og handlende, sammen med denne meldingen og vilkårene.

Rykteflom bruker ikke dataene som er gitt av handlende for egne formål, slik som markedsføring, markedsundersøkelser, kommunikasjon til tredjeparter eller spredning. Det er forstått at handlende sikrer at sluttbrukere er tilstrekkelig informert om at deres data også vil bli behandlet gjennom eksterne databehandlere og, spesielt, av Rykteflom.

2. Ordliste

«Tillegg» er dokumentet som styrer forholdet mellom handlende og Rykteflom angående personvern. «Personopplysninger» betyr enhver informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person, med spesiell henvisning til en identifikator som navn, identifikasjonsnummer, stedsdata, en nettidentifikator, eller ett eller flere karakteristiske elementer av hans eller hennes fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

Rykteflom er et konsept fra Flyt Digital AS, Tinnsjøveien 1, 3053 Steinberg, e-post: [email protected].

«Databehandler» den fysiske personen, juridiske enheten, offentlig administrasjon og enhver annen enhet som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig.

«Behandlingsansvarlig» den fysiske eller juridiske personen, offentlig myndighet, tjeneste eller annet organ som, alene eller sammen med andre, fastsetter formålene og midlene for behandling av personopplysninger og de vedtatte instrumentene, inkludert sikkerhetstiltak.

«Bruker(e)» og/eller «Kunde(r)» «Registrert(e)» den enkeltpersonen som besøker nettstedet «www.rykteflom.no» og bruker tjenesten, dvs. den personen som personopplysningene refererer til, som, med mindre annet er spesifisert, sammenfaller med den registrerte.

3. Kategorier av data

Behandlingsansvarlig samler inn personopplysninger og annen informasjon direkte fra brukerne som en del av online registreringsprosesser på nettstedet «www.rykteflom.no», for å levere tjenestene som brukerne etterspør (typisk er dette data som e-postadresse, fornavn, etternavn, kontaktpersons telefonnummer).

Gjenstand for behandling kan være personopplysninger om brukere som:

a. Data som er gitt ved registrering og data som er nødvendig for betaling.

Rykteflom vil behandle personopplysninger som er nødvendige for å registrere seg på nettstedet på riktig måte for å tillate tilgang til plattformen og bruk av relaterte tjenester. Disse dataene er gitt direkte av den registrerte og kan inkludere personopplysninger og kontaktdetaljer, inkludert, men ikke begrenset til fornavn, etternavn, fødselsdato, e-postadresse og telefonnummer. Rykteflom vil også behandle data som er nødvendige for betaling av ikke-gratis tjenester fra den registrerte brukeren, inkludert eventuell faktureringsinformasjon. Hvis brukeren tillater det, eller gjennom bruk av informasjonskapsler, kan Rykteflom lagre autentiserings- eller betalings- og faktureringsdata, som brukeren kan slette når som helst og som kun vil bli brukt til formålene med kontraktsutførelse.

b. Automatisk innsamlede data.

Datamaskinsystemer og applikasjoner dedikert til driften av Rykteflom-nettstedet oppdager, i løpet av sin normale drift, visse data (overføringen av disse er implisitt i bruken av internett-kommunikasjonsprotokoller) potensielt knyttet til identifiserbare brukere. Dataene som samles inn, inkluderer IP-adressene og domenenavnene til datamaskinene som brukes av brukere som kobler seg til nettstedet, adressene i URI (Uniform Resource Identifier) notasjon av etterspurte ressurser, metoden som brukes for å sende forespørselen til serveren, størrelsen på filen som er mottatt som svar, den numeriske koden som angir status for svaret som er gitt av serveren (suksess, feil osv.) og andre parametere angående operativsystemet, nettleseren og datamiljøet som brukes av brukeren, navnet på internettleverandøren (ISP), dato og tid for besøket, besøkendes opprinnelseswebområde (refererende) og utgang.

c. Data som brukeren oppgir frivillig.

Frivillig og eksplisitt sending av e-post til adressene som er angitt i de forskjellige tilgangskanalene på dette nettstedet innebærer ikke en forespørsel om samtykke og innebærer innhenting av avsenderens adresse og data, nødvendig for å svare på forespørsler, samt eventuelle andre personopplysninger inkludert i meldingen. Disse dataene anses å være frivillig gitt av brukeren på tidspunktet for forespørselen om levering av tjenesten. Ved å legge inn en kommentar eller annen informasjon, aksepterer brukeren uttrykkelig dette dokumentet, og godtar spesielt at innholdet som legges inn også kan bli fritt spredt til tredjeparter. På den annen side vil spesifikk sammendragsinformasjon bli rapportert eller vist på sidene på nettstedet som er opprettet for spesielle tjenester på forespørsel (skjemaer). Brukeren må derfor eksplisitt samtykke til bruk av dataene i disse skjemaene for å sende forespørselen.

d. Data behandlet som databehandlere.

Rykteflom behandler dataene som er gitt av handlende som en databehandler og i samsvar med kravene som er inneholdt i tillegget. Spesielt garanterer Rykteflom å overholde handlendes instruksjoner og ikke å bruke slike data for egne formål, som markedsføring, markedsundersøkelser, kommunikasjon til tredjeparter eller spredning.

e. Informasjonskapsler.

Nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies). Dataene som samles inn via informasjonskapsler kan brukes til å få tilgang til deler av nettstedet eller for statistiske formål, eller for å gjøre brukeropplevelsen mer behagelig og mer effektiv i fremtiden, ved å prøve å vurdere brukeratferd og endre forslag til tilbud av innhold i henhold til deres atferd. For mer informasjon, besøk her «www.rykteflom.no»

f. Programtillegg (plug-ins).

Nettstedet inkluderer også sosiale medier programtillegg og/eller knapper for å gjøre det enkelt å dele innhold på dine sosiale nettverk. Slike programtillegg er programmert til ikke å sette noen informasjonskapsler når du får tilgang til siden, for å beskytte personvernet ditt. Eventuelle informasjonskapsler blir satt, hvis det er tilbudt av sosiale nettverk, bare når brukeren faktisk og frivillig bruker programtillegget. Husk at hvis brukeren navigerer mens han/hun er logget inn på det sosiale nettverket, har han/hun allerede samtykket til bruken av informasjonskapsler som formidles gjennom dette nettstedet på tidspunktet for registrering med det sosiale nettverket. Innsamling og bruk av informasjon som er oppnådd ved hjelp av programtillegget styres av de respektive personvernpolicyene til sosiale nettverk, som det henvises til.

4. Kilde til personopplysninger

Personopplysningene som oppbevares av eieren, samles inn direkte fra den registrerte. Sluttbrukerdata lastes opp av handlende som en del av bruken av tjenester.

5. Formål med databehandling og juridisk grunnlag

Behandlingen av brukernes data har følgende formål og juridisk grunnlag:

 1. Registrering og tilgang til tjenester
  Formål: autentisering og bruk av nettstedet.
  Juridisk grunnlag: kontraktsmessig oppfyllelse.
 2. Betalingsbehandling.
  Formål: tilgang til bestemte formål for tjenesten.
  Juridisk grunnlag: kontraktsmessig oppfyllelse.
 3. Lagring av brukeres betalingsdata.
  Formål: å fremskynde kjøpsprosessen. Uten samtykke vil ingenting bli lagret.
  Juridisk grunnlag: brukerens samtykke.
 4. Kommunikasjon til forretningspartnere og/eller tredjeparter
  Formål: Kommunikasjon for markedsføring, reklame og/eller kommersielle formål.
  Juridisk grunnlag: brukerens samtykke.
 5. Nyhetsbrev
  Formål: å sende e-post om nyheter og emner av interesse.
  Juridisk grunnlag: brukerens samtykke.
 6. Sending av direkte markedsføringskommunikasjon
  Formål: oppdateringer om eierens produkter og tjenester.
  Juridisk grunnlag: eierens legitime interesse.
 7. Vedlikehold og forbedring av tjenesten.
  Formål: Bruk av aggregerte og anonyme data for å forbedre tjenesten.
  Juridisk grunnlag: eierens legitime interesse.
 8. Deteksjon eller forebygging av bedrageriske aktiviteter.
  Formål: Å oppdage, forhindre eller stanse bedrageriske aktiviteter på nettstedet.
  Juridisk grunnlag: eierens legitime interesse og juridisk forpliktelse.
 9. Overholdelse av rettslige pålegg
  Formål: å overholde juridiske forpliktelser.
  Juridisk grunnlag: juridisk forpliktelse.
 10. Regnskapsmessige oppføringer.
  Formål: å overholde juridiske forpliktelser.
  Juridisk grunnlag: juridisk forpliktelse.
 11. Automatisk innsamlede data.
  Formål: å sikre og forbedre nettsurfingsopplevelsen.
  Juridisk grunnlag: databehandlerens legitime interesse.
 12. Data frivillig gitt av brukeren.
  Formål: er formålet som er iboende i forespørselen om å legge inn data.
  Juridisk grunnlag: brukerens samtykke.
 13. For informasjonskapsler og programtillegg: se vår cookie policy her «www.rykteflom.no/cookies».

Å oppgi personopplysninger for formålene nevnt i punkt 1 og 2 i denne artikkelen er nødvendig for å tillate deg å registrere deg på plattformen og inngå kontrakten. Derfor, i fravær av de nevnte dataene, vil du ikke kunne bruke våre tjenester.

Samtykke for formålene nevnt i punkt 3, 4 og 5 er valgfritt og medfører ingen negative konsekvenser for brukernes opplevelse. Å gi samtykke for disse formålene er ikke nødvendig for å kunne bruke tjenestene, men det kan føre til en mer personlig og tilpasset opplevelse.

6. Mottakere av data

I den grad det er relevant for de angitte behandlingsformålene, kan brukernes data bli videreformidlet til partnere, konsulentfirmaer, private selskaper, tredjepartstekniske tjenesteleverandører, hosting-leverandører, IT-selskaper og kommunikasjonsbyråer.

Hvis leverandørene behandler personopplysninger på vegne av databehandleren, vil de bli utnevnt som databehandlere i henhold til art. 28 GDPR.

7. Overføring av data til et tredjeland

Rykteflom-nettstedet kan dele noe av de innsamlede dataene med tjenester som befinner seg utenfor Den europeiske unions område. Spesielt gjennom sosiale programtillegg og Google Analytics-tjenesten. Overføringen er autorisert og strengt regulert av artikkel 45, avsnitt 1 i EU-forordning 2016/679, så det krever ikke spesifikke godkjenninger.

8. Lagringsperiode

I henhold til prinsippet om lagringsbegrensning (art. 5, GDPR), blir verifisering av foreldelsen av lagrede data i forhold til formålene de ble samlet inn for, utført periodisk.

Spesielt:

a) automatisk innsamlede data behandles, i den tiden som strengt tatt er nødvendig, for det eneste formålet med å utlede statistisk informasjon om bruken av nettstedet og å sjekke dets normale drift, også for sikkerhetsformål eller i henhold til tidsfrister fastsatt av juridiske forskrifter;

b) data som frivillig er gitt av brukeren, vil bli oppbevart i en periode som ikke overstiger oppnåelsen av formålene de behandles for, eller i henhold til tidsfrister fastsatt av juridiske forskrifter.

9. Rettigheter for den registrerte

Den registrerte har alltid rett til å be databehandleren om tilgang til sine data, retting eller sletting av data, begrensning av behandling eller muligheten til å protestere mot behandling, be om dataportabilitet, tilbakekalle samtykke til behandling ved å hevde disse og andre rettigheter i henhold til GDPR ved enkel kommunikasjon til databehandleren. Den registrerte kan også inngi en klage til et tilsynsorgan. Den interesserte parten kan videresende disse forespørslene til følgende e-postadresse: [email protected]

10. Metoder for databehandling

Personopplysningene som er gitt av brukerne, vil bli underlagt behandlingsoperasjoner i samsvar med de nevnte forskriftene og taushetsplikten som inspirerer aktiviteten til databehandleren. Dataene vil bli behandlet både med dataverktøy og på papirmedia samt på alle andre typer egnede medier, i samsvar med de tilstrekkelige sikkerhetstiltakene i henhold til artikkel 5 par. 1 bokstav F i GDPR.

11. Sluttnotater og oppdateringsmetode

Informasjonen gis bare for Rykteflom-nettstedet og ikke også for andre nettsteder som brukeren kan komme til gjennom lenker på dette nettstedet. Retningslinjene kan være gjenstand for endring på grunn av innføring av ny lovgivning i denne forbindelse, derfor oppfordres brukeren til å sjekke personvernpolicyen jevnlig for å holde seg oppdatert om de siste lovendringene.

Lanseringstilbud:
Få Rykteflom til Halv Pris!

Vi feirer lanseringen av Rykteflom, din nøkkel til et bedre online omdømme. Meld deg på en gratis demoperiode på 14 dager innen 31. oktober og få 50% rabatt på ditt abonnement.

Bruk koden Flom50Evig for livsvarig rabatt!

Ikke gå glipp av denne unike muligheten!

rykteflom favicon